Thi công dự án nhà ở cửa khẩu Đắc Tà Oọc Nam Giang